Pieniny a Spiš

Zamek Wronin Czorsztyn
Pri pobyte v Pieninách rozhodne musíme navštíviť niekoľko z historického hľadiska nedoceniteľných miest. Bohatú minulosť tohto prostredia priblíži okrem iného kastel vo Fridmane (Frydman) – okázalý obranný dvorec kedysi plniaci funkciu letnej rezidencie Juraja Horvatha – uhorského magnáta. Búrlivé dejiny Nedece (Niedzica) sú „skryté“ v historických objektoch, ako je hrad pri Czorsztyńskom jazere. V jeho stredovekých múroch možno pocítiť atmosféru pevnosti kedysi kypiacej životom. Neďaleko hradu sa nachádza tiež historická sýpka a colnica. Hrad v Czorsztyne je ďalší cieľ turistov, ktorí navštívia okolie Pienin. Bol čiastočne zrekonštruovaný a expozície priťahujú zástupy turistov z celého Poľska. Kúpele v Szczawnici ponúkajú okrem odpočinku tiež početné zdraviu prospešné zákroky a obľuba tohto miesta neochabuje.

Vedľa svetských pamiatok sú zaujímavé tiež sakrálne objekty – nemôžeme vynechať kostol sv. Alžbety v Trybši (Trybsz), kostol Všetkých svätých v Krościenku nad Dunajcom alebo v poľskom Podtatrí najstarší kostol sv. Stanislava vo Fridmane. Okrem toho musíme zmieniť: kostol sv. Kataríny v Novej Belej (Nowa Biała), zo 16. stor. pochádzajúci kostol sv. Martina v Krempachoch a v 14. stor. rádu krížovníkov s červeným krížom patriaci kostol sv. Kvirína v Nižných Lapšiach (Łapsze Niżne). Pozornosť si zaslúži tiež v roku 1313 postavený kostol Všetkých svätých v Kacvíne (Kacwin), ktorý od roku 1602 držali luteráni a o 30 rokov neskôr sa vrátil do rúk katolíkov. V roku 1278 postavený kostol sv. Bartolomeja apoštola, patriaci do skupiny gotických spišských kostolov, dodnes okúzľuje kamennými kružbami v oknách presbytéria. Málokto vie, že v okolí sa nachádzajú bývalé gréckokatolícke kostoly – v Jaworkách a Szlachtowej. V súčasnosti plnia funkciu rímskokatolíckych kostolov.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>