Translation
bike
kolo
border
hranice
bottom
dolu
bread
chléb
breakfast
snídaně
bus
autobus
bus
mikrobus
bus arrivals
příjezdy
bus station
nádraží
bus stop
autobusová zastávka
busy
obsazený
butter
máslo
bye, see you
ahoj (rozloučení)
café
kavárna
Call the doctor, please!
Musím zavolat lékaře!
Call the police, please!
Zavolejte, prosím, policii!
cancelled
odvolaný
candy/cake shop
cukrárna
Can I charge my mobile here?
Můžu se tu připojit s nabíječkou na mobil?
Can I have a menu, please?
Prosím jídelní lístek.