Sanktuaria oraz miejsca kultu religijnego

Sanktuaria oraz miejsca kultu religijnego

Zdjęcie przedstawiające budynki sanktuarium na tle niebieskiego nieba
Nowym impulsem dla ruchu pielgrzymkowego w regionie stał się wybór na Stolicę Piotrową arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły, który przyjął imię Jan Paweł II. Jeszcze za życia papieża-Polaka do miejsc z nim związanych ciągnęły tłumy.

Województwo Małopolskie może poszczycić się licznymi szlakami oznakowanymi z myślą o pielgrzymach i turystach poszukujących miejsc, gdzie można zatrzymać się w modlitewnym skupieniu.

Kraków nazywany jest „Drugim Rzymem” – ze względu na dużą liczbę kościołów, sanktuariów oraz grobów świętych i błogosławionych. Jest znaczącym ośrodkiem turystyki religijnej, zarówno w skali krajowej, jak międzynarodowej.

Najwięcej pielgrzymów, bo ponad 2 miliony rocznie, przyciąga Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, z całego świata przybywają wierni na Święto Bożego Miłosierdzia, aby pomodlić się przed obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiach św. siostry Faustyny Kowalskiej. Istotny jest również kult św. Stanisława, biskupa i męczennika, który spoczywa w katedrze na Wawelu. Wielkie uroczystości ku jego czci odbywają się w niedzielę w oktawie 8 maja, kiedy rusza procesja z relikwiami z Wawelu na Skałkę.

W Krakowie spoczywa też wielu innych świętych. Relikwie św. Królowej Jadwigi znajdują się w katedrze wawelskiej; św. Szymona z Lipnicy w kościele oo. Bernardynów, św. Jacka Odrowąża w bazylice oo. Dominikanów, św. Jana Kantego w kolegiacie św. Anny, św. brata Alberta Chmielowskiego w Sanktuarium Ecce Homo, św. Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała. Także w innych kościołach znajdują się groby błogosławionych i zmarłych w opinii świętości.

Poza kultem relikwii, od wieków rozwijał się w Krakowie kult maryjny związany ze słynącymi łaskami wizerunkami m.in. w kościele oo. Karmelitów na Piasku. Miejscem kultu jest też krakowska Mogiła, gdzie w cysterskim kościele znajduje się Sanktuarium Jezusa Ukrzyżowanego. Kult cudownego krucyfiksu rozwija się tu od średniowiecza. Szczególnie wielu pielgrzymów przybywa do Mogiły w oktawie święta Podwyższenia Krzyża Świętego (14.09). Innym ważnym miejscem jest Sanktuarium Ecce Homo, z cudownym wizerunkiem Chrystusa Ubiczowanego.

Ze św. Janem Pawłem II, który spędził w Krakowie znaczną część swojego życia, związanych jest wiele obiektów sakralnych i świeckich. Niedaleko Sanktuarium w Łagiewnikach powstało Centrum „Nie lękajcie się” oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Kraków jest nie tylko centrum pielgrzymkowym dla katolików, ale także dla wyznawców judaizmu. Na Kazimierzu, w dawnej dzielnicy żydowskiej, wielu pielgrzymów tego wyznania nawiedza grób rabina Mojżesza Isserlesa znajdujący się na cmentarzu zlokalizowanym przy synagodze Remu, która jest nadal czynnym miejscem modlitewnym.

Kraków i Małopolska to również miejsce XXXI Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, skoncentrowanych wokół słów „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) oraz patronów: św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny.

Zobacz interpretację "Sztuka Sakralna" na Wirtualnych Muzeach Małopolski

Multimedia


Obiekty sakralne w Małopolsce