You are here:
Back

Małopolska Wielu Kultur – wędrówki historyczne śladami Czechów, Węgrów, Słowaków i Włochów w Małopolsce

Małopolska Wielu Kultur – wędrówki historyczne śladami Czechów, Węgrów, Słowaków i Włochów w Małopolsce

Ahoj Malopolsko! Szervusz Kis-Lengyelország ! Vitajte na Malopoľska! Benvenuti in Małopolska! Seria wydawnicza pn.: ”Czeska Małopolska”, „Słowacka Małopolska”, „Węgierska Małopolska” oraz „Włoska Małopolska” wydana przez Województwo Małopolskie we współpracy z Pracownią Projektowo-Wydawniczą „Na Pastwiskach” zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze wydawnictwa i najlepsze aplikacje mobilne promujące gminy, miasta, regiony – Róża Regionów 2015 w kategorii „seria wydawnicza”. Nagroda została wręczona dnia 15 października 2015 r. podczas uroczystej gali Tour Salon 2015 w Poznaniu.

 

 


Zapraszamy na wędrówki historyczne po Małopolsce śladami Czechów, Węgrów, Słowaków i Włochów. Przedstawiamy wyjątkowe przewodniki turystyczne, które ułatwią podążanie szlakami wspólnej historii: Polaków, Czechów, Węgrów, Słowaków i Włochów w Małopolsce. Książki z serii Małopolska Wielu Kultury – prezentują Małopolskę z naciskiem na jej różnorodność kulturową, oprowadzają czytelników po regionie i jego stolicy, dokumentując ślady węgierskiej, czeskiej, słowackiej i włoskiej obecności na tym terenie oraz przybliżając w ciekawy sposób powiązania narodów w dziedzinie nauki, historii, kultury i obyczajów.

 

„Słowacka Małopolska” – wersja polska, „Slováci v Malopoľsku” – wersja słowacka. Autorzy: Mieczysław Czuma, Leszek Mazan, Marcin Żerański. Tłumaczenie na język słowacki i konsultacje merytoryczne – Vlasta Juchnieviczova.
Patronat honorowy – Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Ivan Skorupa Konsult Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie

 „Czeska Małopolska” – wersja polska, „Český Krakov, české Malopolsko” – wersja czeska. Autor: Leszek Mazan. Tłumaczenie na język czeski – Renata Putzlacher i Agnieszka Buchtová.
Patronat honorowy wydania czeskojęzycznego objęli Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce i Anna Olszewska – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.   

„Węgierska Małopolska” – wersja polska, „Krakkó és Kis-Lengyelország – magyar szemmel” – wersja węgierska. Autorzy: Katarzyna Siwiec i Mieczysław Czuma. Tłumaczenie na język węgierski – Patrícia Pászt.
Patronem honorowym wydania węgierskojęzycznego został Róbert Kiss - Ambasador Węgier w Warszawie.
 

„Włoska Małopolska” – wersja polska, „La Małopolska italiana” – wersja włoska (w druku). Autorzy: Katarzyna Siwiec, Mieczysław Czuma, Leszek Mazan. Tłumaczenie na język włoski – Serafina Santoliquido. 

Patronat honorowy: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Alessandro
de Pedys, Ambasador Włoch w Warszawie.Publikacje są dostępne w wybranych księgarniach na terenie Polski, Czech, Węgier i Słowacji dzięki współpracy z wydawcą www.napastwiskach.pl

Poniżej do pobrania wersje elektroniczne książek i folder z ilustracjami.

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                             

 Książka

 Folder

                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

       


                    

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Related Assets